Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

Datum 
07 februari 2022 - 13:00

U bent welkom bij de openbare vergadering van de monumenten- en welstandscommissie Waterland. Voor de precieze starttijd van de vergadering kunt u op vrijdag voorafgaand aan de vergadering vanaf 13.00 uur contact opnemen met afdeling VROM van de gemeente Waterland
De vergadering wordt digitaal gehouden. De volgende plannen worden behandeld: 

Gemandateerd commissie
Bernhardlaan 16 in Monnickendam, realiseren van een dakopbouw
 
Kleine commissie
Bloemendandaal 4a in Monnickendam, realiseren van een schuur
 
Grote commissie 
Molengouw 46 Broek in Waterland, realiseren van een nieuw woonhuis
Broekermeerdijk 27 Broek in Waterland, realiseren van een veestal
Woudweeren 6 WS Broek in Waterland, realiseren woonark
Zonnepad 5 Monnickendam, verbouwen en verhogen woonhuis
Gooische Kaai 5 Monnickendam, realiseren van een woonhuis
Broekermeerdijk 5 in Broek in Waterland, slopen bestaande bebouwing en realiseren woonhuis met bijbehorende bebouwing
Nieuwland 33 en 35 in Broek in Waterland, verhogen dakconstructie van deze woningen en plaatsen dakkapellen

De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit). Tel (072) 520 44 59 / www.mooinoord-holland.nl / info@mooinoord-holland.nl
(vergunningen@waterland.nl). Heeft u andere vragen? Belt u dan met het secretariaat van de afdeling VROM, tel: (0299) 658 585.