Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

Datum 
24 januari 2022 - 13:00

U bent welkom bij de openbare vergadering van de monumenten- en welstandscommissie Waterland. Voor de precieze starttijd van de vergadering kunt u op vrijdag voorafgaand aan de vergadering vanaf 13.00 uur contact opnemen met afdeling VROM van de gemeente Waterland (vergunningen@waterland.nl)

De vergadering wordt digitaal gehouden. De volgende plannen worden behandeld: 

Kleine commissie
’t Prooyen 5 Monnickendam, realiseren overkapping op dakterras aan de achtergevel
Noordeinde 74 in Monnickendam, plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak van de woning
Grote commissie 
Oosterweg M33 Purmer, realiseren van een woonhuis
Gooische Kaai 5 Monnickendam, realiseren van een woonhuis
Oudelandsdijkje 3 Monnickendam, slopen bestaande en realiseren nieuwe bedrijfsruimte
Hoogedijk in Katwoude, versterken van de Markermeerdijken
Zuideinde 6 in Broek in Waterland, verbouwen van een rijkmonument

Heeft u andere vragen? Belt u dan met het secretariaat van de afdeling VROM, tel: (0299) 658 585. De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit). Tel (072) 520 44 59 / www.mooinoord-holland.nl / info@mooinoord-holland.nl