Monumenten en Welstandscommissie

Datum 
19 april 2021 - 13:00

U bent welkom bij de openbare vergadering van de monumenten- en welstandscommissie Waterland.    
De vergadering wordt digitaal gehouden. De volgende plannen worden behandeld: 

Gemandateerd commissie
Achterdichting 1 in Katwoude, plaatsen zonnepanelen op een eigen constructie
 
Kleine commissie
Noordeinde 15 in Monnickendam, realiseren van een berging en carport
Akkerstraat 7 op Marken, plaatsen van een berging
Noordeinde 20 in Monnickendam, vervangen van een glazen dakdeel door dakvensters
Kerkstraat 7 in Monnickendam, verbouwen en uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk
 
PAUZE
 
Grote commissie
Drs. J. van Disweg 10 in Broek in Waterland, realiseren van een woonhuis met bijbehorende bebouwing
Buitenweeren 14 in Broek in Waterland, uitbreiden van het woonhuis aan de zijgevel
Noordmeer 4 in Broek in Waterland, sloop en nieuwbouw van een stolpboerderij
Zuideinde 20 A en 20 B in Broek in Waterland, realiseren van dakkapellen en een aanbouw
Leeteinde 1 in Broek in Waterland, plaatsen van een veranda
 
EVALUATIE / UITLOOP
 

Voor de precieze starttijd van de vergadering kunt u op vrijdag voorafgaand aan de vergadering vanaf 13.00 uur contact opnemen met afdeling VROM van de gemeente Waterland (bouwtoezicht@waterland.nl). Heeft u andere vragen? Belt u dan met het secretariaat van de afdeling VROM, tel: (0299) 658 585. De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit). Tel (072) 520 44 59 / www.mooinoord-holland.nl / info@mooinoord-holland.nl