Monumenten en Welstandscommissie

Datum 
25 januari 2021 - 13:00

U bent welkom bij de openbare vergadering van de monumenten- en welstandscommissie Waterland.    

  • Zuideinde 24 in Monnickendam, bouwen vaan een aanbouw
  • Zuideinde 31 in Monnickendam, plaatsen van dakkapellen in beide dakvlakken van het woonhuis
  • Roomeinde 5 in Broek in Waterland, uitbreiden van het woonhuis, het realiseren van een bijbehorend bouwwerk en met maken van een tweetal parkeerplaatsen
  • Zuideinde 10 Broek in Waterland, uitbreiden woonhuis (rijksmonument) een de achtergevel
  • Noordeinde 80-86 in Monnickendam, realiseren van een woningbouwproject
  • Noordeinde 134 in Monnickendam, bouwen van een aanbouw tbv een lift 
  • Zuideinde achter 20 Broek in Waterland, realiseren van 2 woningen
  • Nieuwland 20 in Broek in Waterland, realiseren van een bijbehorend bouwwerk
  • Oosteinde 2 in Broek in Waterland, uitbreiden woonhuis en plaatsen dakkapel in de voorgevel
  • Wilhelminalaan 50 Monnickendam, uitbreiden woonhuis

Voor de precieze starttijd van de vergadering kunt u op vrijdag voorafgaand aan de vergadering vanaf 13.00 uur contact opnemen met afdeling VROM van de gemeente Waterland (bouwtoezicht@waterland.nl). Heeft u andere vragen? Belt u dan met het secretariaat van de afdeling VROM, tel: (0299) 658 585. De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit). Tel (072) 520 44 59 / www.mooinoord-holland.nl / info@mooinoord-holland.nl