Bezwaarschriften commissie

Datum 
21 november 2023 - 19:00

Agenda Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland 21 november 2023
Plaats:                        Raadszaal gemeentehuis
Voorzitter:                   De heer mr. F. Arents
Leden:                        De heer mr. T.M. van Gorsel en de heer ing. M. Klazema

Secretaris:                  Mevr. A.W. van Veen