Bezwaarschriften commissie

Datum 
24 oktober 2023 - 19:00

Agenda Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland 24 oktober 2023
Plaats:                        Raadszaal gemeentehuis
Voorzitter:                   De heer mr. F. Arents
Leden:                        De heer ing. M. Klazema en de heer drs. D.J. van Vliet L.L.M.

Secretaris:                  Mevr. A.W. van Veen