Bezwaarschriften commissie

Datum 
26 september 2023 - 19:00

Agenda Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland 26 september 2023
Plaats:                        Raadszaal gemeentehuis
Voorzitter:                   De heer mr. F. Arents
Leden:                        De heer mr. T.M. van Gorsel en de heer drs. D.J. van Vliet L.L.M.
Secretaris:                  Mevr. A.W. van Veen

19.00 uur – 19.30 uur   Voorbespreking commissie Niet openbaar
19.30 uur – 20.15 uur   Bezwaar tegen afwijzing verlenging begunstigingstermijn en bezwaar tegen invordering dwangsom Katwoude Openbaar
20.15 uur – 20.45 uur Bezwaar tegen weigering kapvergunning Monnikendam  Openbaar
20.45 uur – 21.30 uur Bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw, aanbouwen en dakkapel Monnickendam Openbaar
21.30 uur – 22.00 uur   Nabespreking commissie Niet openbaar

 
Wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen neemt u dan contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer (0299) 658 543.