Bezwaarschriften commissie

Datum 
02 februari 2023 - 19:00

Agenda Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland 2 februari 2023

Plaats:                        Raadszaal gemeentehuis
Voorzitter:                  de heer mr. F. Arents
Leden:                        De heer ing. M. Klazema en de heer drs. D.J. van Vliet L.L.M.

19:00uur - 19:30 uur Voorbespreking commissie Niet openbaar
19:30uur - 20:00uur Bezwaar tegen geweigerde omgevingsvergunning Monnickendam Openbaar
20:00uur - 20:45 uur Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning Monnickendam Openbaar
20:45uur - 21:15uur Nabespreking comissie Niet openbaar

 

Wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen neemt u dan contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencomissie via telefoonnummer (0299) 658 543.