Agenda Bezwaarschriftencommissie

Datum 
16 januari 2024 - 19:00

Plaats:                        Vergaderzaal Het Paard van Marken
Voorzitter:                   de heer mr. F. Arents
Leden:                        Mevrouw mr. M. van Waarde - Visser en de heer drs. D.J. van Vliet L.L.M.
Secretaris:                  Mevrouw A.W. van Veen

19.00 uur – 19.30 uur  Voorbespreking commissie Niet openbaar
19.30 uur – 20.15 uur  Bezwaar tegen omgevingsvergunning verbouwen woonhuis Monnickendam Openbaar
20.15 uur – 21.00 uur Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het realiseren van een woonhuis Monnickendam Openbaar
21.00 uur – 21.30 uur Nabespreking commissie Niet openbaar

Wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen neemt u dan contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer (0299) 658 543.