Agenda Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland 14 oktober 2021

Datum 
14 oktober 2021 - 19:00

Plaats:                        online
Voorzitter:                   de heer mr. F. Arents
Leden:                        De heer drs. D.J. van Vliet L.L.M. en de heer ing. M. Klazema

19.00 uur - 19-30 uur Voorbespreking commissie  Niet openbaar
19.30 uur – 20.15 uur Bezwaar tegen niet toekennen urgentie Openbaar
20.15 uur – 21.00 uur Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning Openbaar
21.00 uur - 21.30 uur Nabespreking commissie Niet openbaar

Wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen neemt u dan contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer (0299) 658 543.