Agenda Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland

Datum 
16 juni 2021 - 19:15

Plaats:                         online via Microsoft Teams
Voorzitter:                 de heer mr. F. Arents
Leden:                        De heer drs. D.J. van Vliet L.L.M. en de heer mr. R.K. Dijksterhuis.

19.15 uur - 19-45 uur Voorbespreking commissie Niet openbaar
19.45 uur – 20.30 uur Bezwaar tegen afwijzing persoonsgebonden budget Jeugdwet Niet openbaar
20.30 uur – 21.00 uur Bezwaar tegen afwijzing urgentie Openbaar
21.00 uur - 21.45 uur Bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning, Broek in Waterland Openbaar
21.45 uur – 22.15 uur Nabespreking commissie Niet openbaar
 

Wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen neemt u dan contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer (0299) 658 543.