Adviescommissie bezwaarschriften Waterland

Datum 
17 mei 2022 - 19:30

Plaats:                        Raadszaal gemeentehuis
Voorzitter:                   de heer mr. F. Arents
Leden:                        De heer ing. M. Klazema en de heer mr. R.K. Dijksterhuis

19.30 uur – 20.00 uur  Voorbespreking commissie Niet openbaar
20.00 uur – 20.30 uur Geweigerde urgentie sociale huurwoning Openbaar
20.30 uur – 21.15 uur Geweigerde omgevingsvergunning Monnickendam Openbaar
21.15 uur – 22.00 uur Omgevingsvergunning Monnickendam Openbaar
22.00 uur – 22.30 uur Nabespreking commissie Niet openbaar

Wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen neemt u dan contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer (0299) 658 543.