Adviescommissie Bezwaarschriften

Datum 
11 oktober 2022 - 19:00

Plaats:                        Raadszaal gemeentehuis
Voorzitter:                   de heer mr. F. Arents
Leden:                        De heer ing. M. Klazema en de heer drs. D.J. van Vliet L.L.M.

19.00 uur – 19.30 uur  Voorbespreking commissie Niet openbaar
19.30 uur – 20.15 uur  Bezwaar tegen geweigerde omgevingsvergunning Monnickendam Openbaar
20.15 uur – 20.45 uur Bezwaar tegen omgevingsvergunning Monnickendam Openbaar
20.45 uur – 21.15 uur  Nabespreking commissie  Niet openbaar

Wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen neemt u dan contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer (0299) 658 543.