Afzetting Gooische Kaai

Op de Gooische Kaai zijn er aan de rand van de kade hekken geplaatst zodat er tijdelijk niet geparkeerd kan worden. Dit is naar aanleiding van spontane verzakkingen die laatste tijd op verschillende plaatsen in het straatwerk zijn ontstaan. Inmiddels heeft onderzoek naar de oorzaak van de verzakkingen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het bovenste gedeelte van de houten damwand, die onderdeel uitmaakt van de constructie van de kademuur, deels is aangetast. Dit betekent dat uitspoeling van zand mogelijk is wat verzakkingen in het straatwerk kan veroorzaken.
 

Er is echter geen sprake van een onveilige situatie ter plaatse. Vanaf maandag 6 augustus wordt de kade weer vrijgegeven zodat er weer geparkeerd kan worden. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden zodat mogelijke nieuwe verzakkingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen of anders gelijk worden hersteld.
 

De bewoners van de Gooische Kaai en de Groote Noord zijn op 2 augustus per brief geïnformeerd. U vindt de brief hieronder.