Afval & Milieu

Afval inleveren

De gemeente heeft een milieustraat waar u uw afval kunt brengen. Het gaat om het volgende:

Grofvuil inleveren

Remondis haalt om de vier weken het grofvuil in gemeente Waterland op.

Honden uitlaten

Waar mag uw hond los lopen en waar niet? En hondenpoep opruimen...moet dat altijd en overal?

Iets melden

Vragen, klachten of gebreken kunt u bij de gemeente melden via de Melding Openbare Ruimte. Voorbeelden van zo’n melding kunnen zijn:

Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins).

Duurzaamheid

De gemeente Waterland heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Om de aarde ook in de toekomst leefbaar te houden kun je juist op lokaal niveau een heleboel doen.

Lees meer

Groenvoorzieningen

Waterland is niet alleen rijk aan water, maar ook aan natuurlijk groen. Het openbaar groen wordt onderhouden door de gemeente.

Lees meer

Afvalcontainer aanvragen

In de gemeente Waterland heeft elk huishouden 3 afvalcontainers, met uitzondering van een aantal woningen in de binnenstad van Monnickendam, Marken en de gestapelde bouw.

Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid, vooral als asbestproducten beschadigd zijn. Bij beschadiging kunnen minuscuul kleine deeltjes vrijkomen.