Afval, milieu en groenonderhoud

Grofvuil inleveren

Grofvuil inleveren

Grofvuil mag niet bij het gewone huisafval. Grofvuil past door het gewicht of afmeting vaak niet in een vuilniszak of container.

Huisafval laten ophalen

Reinigingsheffing

Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papieren verpakkingen, restafval, plastic, metaal en drankenkartons (PMD), glas en kleding.

Zelf afval wegbrengen bij de milieustraat

Afval inleveren bij de milieustraat

De gemeente heeft een afvalinzamelstation of milieustraat waar u uw afval kunt brengen. Hier kunt u bijvoorbeeld inleveren:

Afvalpas

Hieronder in het kort een uitleg waar u de afvalpas voor kunt gebruiken. Let op want het gebruik kan dus per huisadres verschillen.

Verhuizing milieustraat

Verhuizing milieustraat

Per 1 augustus 2019 sluit de milieustraat Waterland aan het Galgeriet in Monnickendam. Bewoners van Waterland kunnen vanaf 1 augustus hun grof huishoudelijk afval brengen naar Milieustraat Purmerend. LET OP! U moet u legitimeren en uw adresgegevens aantonen op de milieustraat. 

 

Melding Openbare Ruimte

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het ons!

Rioolklacht melden

Icoon radar

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins).

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen

Waterland is niet alleen rijk aan water, maar ook aan natuurlijk groen. Het openbaar groen wordt onderhouden door de gemeente.

Afvalcontainer aanvragen

Afvalcontainer aanvragen

Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk uw container om te ruilen voor een kleinere of grotere.

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid, vooral als asbestproducten beschadigd zijn. Bij beschadiging kunnen minuscuul kleine deeltjes vrijkomen.

Plastic, metaal en drankenkartons inleveren

Plastic, metaal en drankenkartons inleveren

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) worden grotendeels huis aan huis ingezameld.

Dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. In voorbereiding hierop wordt grondonderzoek uitgevoerd. Dit grondonderzoek wordt uitgevoerd op: