Afval, milieu en groenonderhoud

Afval

afvalbak

Informatie over grofvuil, afval scheiden, afvalkalenders, afvalcontainer aanvragen, afvalpas en de milieustraat.

Melding Openbare Ruimte

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het ons!

Rioolklacht melden

Icoon radar

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins). De eigenaar van een woning of pand is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud

Groen

Groenprojecten in de openbare ruimte.

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid, vooral als asbestproducten beschadigd zijn. Bij beschadiging kunnen minuscuul kleine deeltjes vrijkomen. Deze zijn zeer gevaarlijk als ze worden ingeademd.

Dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. Hier vindt u informatie over de werkzaamheden.