Afval, milieu en groenonderhoud

Grofvuil inleveren

Grofvuil inleveren

De gemeente roept inwoners van Waterland op om vooraf te bedenken of het handig en nodig is om zelf naar de milieustraat te rijden. U kunt uw bezoek voor een periode uitstellen.

Huisafval laten ophalen

Reinigingsheffing

Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papieren verpakkingen, restafval, plastic, metaal en drankenkartons (PMD), glas en kleding.

Zelf afval wegbrengen bij de milieustraat

Afval inleveren bij de milieustraat

De gemeente roept inwoners van Waterland op om vooraf te bedenken of het handig en nodig is om zelf naar de milieustraat te rijden. U kunt uw bezoek voor een periode uitstellen.

Afvalpas

Hieronder in het kort een uitleg waar u de afvalpas voor kunt gebruiken. Let op want het gebruik kan dus per huisadres verschillen.

Afvalcontainer aanvragen

Afvalcontainer aanvragen

Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk uw container om te ruilen voor een kleinere of grotere.

Melding Openbare Ruimte

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het ons!

Rioolklacht melden

Icoon radar

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins).

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen

Waterland is niet alleen rijk aan water, maar ook aan natuurlijk groen. Het openbaar groen wordt onderhouden door de gemeente.

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid, vooral als asbestproducten beschadigd zijn. Bij beschadiging kunnen minuscuul kleine deeltjes vrijkomen.

Plastic, metaal en drankenkartons inleveren

Plastic, metaal en drankenkartons inleveren

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) worden grotendeels huis aan huis ingezameld.

Dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. Hier vindt u informatie over de werkzaamheden.