Afval, milieu en groenonderhoud

Grofvuil inleveren

Grofvuil mag niet bij het gewone huisafval. Grofvuil past door het gewicht of afmeting vaak niet in een vuilniszak of container.

Huisafval laten ophalen

Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papieren verpakkingen, restafval, plastic, metaal en drankenkartons (PMD), glas en kleding.

Zelf afval wegbrengen bij de milieustraat

De gemeente heeft een afvalinzamelstation of milieustraat waar u uw afval kunt brengen. Hier kunt u bijvoorbeeld inleveren:

Verhuizing milieustraat

Per 1 augustus 2019 sluit de milieustraat Waterland aan het Galgeriet in Monnickendam. Bewoners van Waterland kunnen vanaf 1 augustus hun grofvuil brengen naar Milieustraat Purmerend.

Lees meer

Melding Openbare Ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het ons!

Rioolklacht melden

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins).

Groenvoorzieningen

Waterland is niet alleen rijk aan water, maar ook aan natuurlijk groen. Het openbaar groen wordt onderhouden door de gemeente.

 

Lees meer

Afvalcontainer aanvragen

Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk uw container om te ruilen voor een kleinere of grotere.

Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid, vooral als asbestproducten beschadigd zijn. Bij beschadiging kunnen minuscuul kleine deeltjes vrijkomen.

Plastic, metaal en drankenkartons inleveren

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) worden grotendeels huis aan huis ingezameld.