Afval is Grondstof!

Bron scheiden = Restafval vermijden

Op rijksniveau is besloten om in te zetten op het verminderen van restafval en zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. Gemeente Waterland volgt dit beleid en heeft daarom het Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 opgesteld. Dat betekent dat gemeente Waterland wil streven naar meer en een nog betere scheiding van afval. Insteek is om ervoor voor te zorgen dat er zoveel mogelijk “aan de voorkant” afval wordt gescheiden zodat er “aan de achterkant” zo min mogelijk restafval overblijft. Dat heeft een positief effect op het milieu maar levert uiteindelijk ook kostenbesparing op.

Wij gaan de komende periode uitvoering geven aan het grondstoffenbeleidsplan en willen er daarmee voor zorgen dat het voor u nog makkelijker wordt om het restafval te beperken. Via onderstaande pagina's leest u al onze berichtgeving die met de veranderingen in de afvalinzameling te maken hebben. Deze berichten kunt u niet alleen hier volgen, maar ook via Facebook, Twitter en op donderdag op de  gemeentepagina in Ons Streekblad.

 

Overzicht afvalinzameling per inwoner