Herinrichten Graaf Willemlaan in Monnickendam

Op dinsdag 28 maart 2017 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd. Hierbij is een concept-ontwerp voor de herinrichting van de Graaf Willemlaan gepresenteerd. Tijdens de avond is er overwegend positief gereageerd op het concept-ontwerp en over de wijze zoals de gemeente de aanwonenden bij de plannen heeft betrokken. Hieronder informeren wij u over de uitkomst en het vervolg.

Definitief ontwerp

Dat de veiligheid op de Graaf Willemlaan een hoge prioriteit heeft blijkt uit de vele positieve reacties op de voorgestelde maatregelen in het concept ontwerp. Naar aanleiding van de vragen en suggesties uit de inloopavond hebben we een definitief ontwerp gemaakt. Wellicht dat u het definitieve plan nog eens wilt bekijken. In de bijlagen vindt u een verzameling van alle vragen en suggesties op het concept voorstel en onze beantwoording hierop en het definitieve ontwerp. Het definitieve plan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis bij de balie.

Planning

De eerste fase ( Jan Nieuwenhuizenlaan tot Pieter Appelplein) start  in de week van 18 t/m 22 september 2017. Wij beginnen bij de Jan Nieuwenhuijzenlaan tot het hofje naast huisnr 233. Hier hebben wij ca. 4 weken voor nodig.
 
Aansluitend loopt het werk gefaseerd door. De werkzaamheden voor de gehele 1e fase  duren naar verwachting 2 maanden .
 
Hierna lopen de werkzaamheden door richting de Jan Persijnlaan (fase 2) en vervolgens tot de Hermanus Reijntjeslaan (fase 3).
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Wagelaar BV en namens de gemeente begeleid door de heer E. Bootsman. Lopende het werk informeert de aannemer vooruitlopend aan elke volgende fase de direct aanwonenden middels een (standaard) briefje.

Vragen en contact gegevens

Heeft u nog eventuele vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer E. Bootsman, hij is bereikbaar per telefoon (0299) 658573 of via de mail op e.bootsman@waterland.nl.

Downloads:

PDFBewonersbrief

PDFBijlage uitkomsten inloopavond

PDFPresentatietekening deel 1

PDFPresentatietekening deel 2

PDFPresentatietekening deel 3

PDFBeplanting