Vogelgriep

2 december update

Na de grootschalige gezamenlijke opruimactie door Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente merken wij dat er binnen Waterland nagenoeg geen dode watervogels meer worden aangetroffen. Dat neemt niet weg dat wij, zeker gezien de landelijke ontwikkelingen, de zaak goed blijven monitoren en waar nodig ingrijpen.

 

Mocht u toch een of meerdere dode vogels aantreffen dan blijft het advies om de vogels niet aan te raken, maar contact op te nemen met de gemeente via (0299) 658 585. Wanneer u in het weekend belt, luistert u dan het antwoordapparaat af. Hierop hoort u een calamiteiten telefoonnummer dat u kunt bellen. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat, ook in het weekend, de kadavers worden opgeruimd.

 

17 november update

Omdat het gebied waar dode watervogels worden aangetroffen zich niet alleen meer beperkt tot Waterland en Edam – Volendam, heeft de gemeente Waterland het opruimen van kadavers van watervogels weer in eigen beheer genomen zodat het Hoogheemraadschap haar aandacht op een ander gebied kan vestigen.

Dode vogels melden bij gemeente Waterland via (0299) 658 585

Indien u een dode watervogel aantreft hoeft u het Hoogheemraadschap dus niet meer te bellen maar kunt u gewoon de gemeente Waterland bellen via (0299) 658 585.

Melding in het weekend

Indien u belt in het weekend, luistert u dan het bandje af. Op dit bandje hoort u een telefoonnummer dat u dan kunt bellen zodat het opruimen van kadavers in het weekend gewoon kan doorgaan. Het advies om niet in aanraking te komen met dode dieren blijft ook van kracht evenals de ophokplicht en afschermplicht.

17 november : aanvullende maatregelen vogelgriep

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven.

Belangrijke informatie voor professionals en hobby-vogel houders

Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels.
Eigenaren van hobbyvogels worden dringend erop gewezen dat zij moeten voorkomen dat hun dieren in contact komen met wilde watervogels of vogelpoep. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.

Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

Lees het hele bericht, de Regeling en de Kamerbrief op Rijksoverheid.nl


11-11-2016 update

Vandaag is bevestigd dat de gevonden dode vogels in Waterland inderdaad het H5N8 vogelgriepvirus hebben. Dit levert geen gevaar voor de volksgezondheid op. Het advies om niet in aanraking te komen met de dode dieren blijft van kracht. Mocht dat onverhoopt toch het geval zijn, was dan goed de handen. Heeft een hond contact gehad met een dode vogel, spoel de hond dan af.

Het opruimen van de kadavers gaat het weekend door. U kunt gedurende het weekend uw meldingen door blijven geven aan de gemeente Waterland via het vaste telefoonnummer (0299) 658 585. Wilt u duidelijk aangeven waar u dode dieren hebt zien liggen? Wij zorgen dan in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat de dode (water)vogels zo snel mogelijk worden opgeruimd.


9-11-2016: Per direct ophokplicht in het hele land

In Waterland zijn dode wilde watervogels ontdekt die vermoedelijk het H5N8-vogelgriepvirus hebben. Het waren futen en kuifeenden die zijn gevonden in de buurt van Monnickendam. Die dieren worden nu verder onderzocht door de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit. De testresultaten hiervan worden in de loop van donderdagmiddag of vrijdag verwacht.

Voor heel Nederland is een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Het is een voorzorgsmaatregel omdat er in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is gevonden.

Meld kadavers bij de gemeente

Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus vanuit de natuur in bedrijfsgebouwen en legbatterijen terechtkomt. Pluimveehouders en bijvoorbeeld wandelaars in de natuur wordt sterk afgeraden om dode watervogels aan te raken.

Risico besmetting  voor mensen zeer klein

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met de H5N8-vogelgriep besmet kunnen raken, maar dat kan niet helemaal worden uitgesloten. Laat de dode vogels dus liggen, maar meldt uw vondst bij de gemeente.

Meer informatie

Informatie over de ophokplicht op website Rijksoverheid.

Veel gestelde vragen over de vogelgriep

Algemeen

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep of vogelpest wordt veroorzaakt door griepvirussen. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor onder andere pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels. Wereldwijd komen er verschillende vogelgriepvirussen voor. Vogelgriep is de verzamelnaam voor een ziektebeeld dat veel verschillende griepvirussen veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Meer informatie over de vogelgriep leest u  op de volgende websites:
NVWA: vogelgriep
RIVM: Aviaire Influenza
GGD: vogelgriep

Wat is de bron van de besmetting?

De huidige vogelgriep, H5N8, wordt verspreid door wilde watervogels. Deze vogels trekken in het najaar vanuit Noordoost-Europa naar hun overwinteringsgebieden in Zuidwest-Europa.

Welke maatregelen worden er genomen om uitbreiding van besmetting te voorkomen?

Voor heel Nederland is een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus vanuit de natuur in bedrijfsgebouwen en legbatterijen terechtkomt. De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit houdt toezicht op het naleven van deze regel.

U kunt hier zelf aan bijdragen door:

  • de dode dieren niet aan te raken
  • zelf niet het water in te gaan op plekken waar dode dieren zijn gevonden
  • uw hond niet het water in te laten gaan op plekken waar dode dieren zijn gevonden
  • uw vondst onmiddellijk door te geven aan de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 585

Waar is meer informatie te vinden over vogelgriep?

Wat betekent vogelgriep voor u en uw leefomgeving

Is vogelgriep besmettelijk voor mensen?

Nee, het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of  langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk griepvirus.

Als vogelgriep niet besmettelijk is voor de mens, waarom mag ik de dieren dan niet aanraken of zelf weghalen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus van mens naar mens is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten, lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus.  Maar het is beter dat u geen enkel risico loopt.

Wij adviseren de kadavers van dode wilde watervogels niet aan te raken.

Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Ik heb dode watervogels gevonden, wat moet ik doen?

Het aantreffen van meerdere dode vogels op één plek kan wijzen op vogelgriep. Neemt u contact op met de gemeente via (0299) 658 585. Raak de kadavers niet aan.

Bij het aannemen van uw melding wordt u gevraagd naar:

  • uw naam en telefoonnummer
  • de locatie
  • het aantal vogels

U ontvangt geen terugkoppeling over uw melding. Wij willen graag uw telefoonnummer noteren zodat onze collega's - die zijn belast met het opruimen van de kadavers - u eventueel kunnen bereiken als zij aanvullende informatie nodig hebben.

Indien u belt in het weekend, luistert u dan het bandje af. Op dit bandje hoort u een telefoonnummer dat u dan kunt bellen zodat het opruimen van kadavers in het weekend gewoon kan doorgaan.

Wie komt de dode dieren opruimen?

Er is 10 november gestart met het weghalen van de dode dieren door de gemeente in samenwerking met het Hoogheemraadschap.

Rijkswaterstaat zal het ruimen van de dode vogels vanaf het water uitvoeren.

De Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit onderzoekt of het inderdaad om vogelgriep gaat.

Wanneer worden de dode vogels weggehaald?

Het opruimen van de kadavers is donderdag 10 november in de middag gestart bij het Hemmeland. De andere locaties worden zo snel mogelijk bezocht. Het Hoogheemraadschap werkt hierbij samen met de gemeente. Rijkswaterstaat neemt het opruimen van de dode vogels vanaf het water voor de rekening.

Is het vogelgriepvirus ook gevaarlijk voor honden en katten?

Nee. Dit is niet gevaarlijk voor de gezondheid van uw huisdier. Het vogelgriepvirus heeft geen vat op honden en de variant vogelgriep die in Waterland heerst is ook nog nooit voorgekomen bij katten.

 

 

Mijn hond/kat heeft een dode vogel in zijn bek gehad. Is dit gevaarlijk?

Nee. Dit is niet gevaarlijk voor de gezondheid van uw huisdier. Het vogelgriepvirus heeft geen vat op honden en de variant vogelgriep die in Waterland heerst is ook nog nooit voorgekomen bij katten.

Honden of katten kunnen echter wel een rol spelen bij het verspreiden van het virus naar andere vogels. Wanneer u merkt dat uw hond of kat met een dode watervogel in de bek heeft rondgelopen spoelt u uw huisdier het beste af met schoon water.

Uw hond of kat zal dus niet ziek worden van het vogelgriepvirus. Maakt u zich toch zorgen? Dan kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met uw dierenarts.

 

 

Informatie over vogelgriep voor professionals en hobby-vogel houders

Geldt de ophokplicht ook voor hobby-vogels?

Er geldt geen ophokplicht voor hobby-vogels. Wel moeten eigenaren van hobby-vogels zoveel mogelijk voorkomen dat hun dieren in contact komen met wilde watervogels of met vogelpoep. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

Hoe kan ik herkennen of mijn vogels mogelijk zijn besmet met het H5N8-vogelgriepvirus?

Als uw vogels zijn besmet met het H5N8-vogelgriepvirus worden de dieren erg ziek of gaan dood. Neem in dat geval contact op met uw eigen dierenarts.

Zijn er bedrijven besmet?

In Nederland zijn er geen besmettingen aangetroffen op pluimveebedrijven.

Pluimveebedrijven moeten ophokken. Waarom geldt die verplichting niet voor particulieren?

Alle houders van vogels moeten proberen contact tussen wilde vogels (met name watervogels) en gehouden vogels te vermijden. Op pluimveebedrijven worden grote aantallen vogels gehouden. Een besmetting op een pluimveebedrijf heeft grote gevolgen. Daarom is het nu voor pluimveebedrijven verplicht hun dieren binnen te houden.

Hoe lang duurt de ophokplicht nog?

De verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels wordt in Nederland en Europa intensief gevolgd door deskundigen. Zodra zij het verantwoord achten, kan de ophokplicht weer worden opgeheven.

Kan ik mijn vogels laten vaccineren tegen deze variant van vogelgriep?

Nee, het is op dit moment niet mogelijk om vogels in Nederland te laten vaccineren tegen deze variant van het vogelgriepvirus.

Waar zijn de dode vogels gevonden?

In Waterland zijn dode vogels aangetroffen op het Hemmeland en langs de dijk naar Marken. Daar worden op dit moment borden geplaatst met informatie.

Het speelt in diverse IJsselmeergemeenten.

Wanneer u dode vogels ziet, geef dit dan door aan de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 585. Bij het aannemen van uw melding wordt u gevraagd naar:

  • uw naam en telefoonnummer
  • de locatie
  • het aantal vogels

U ontvangt geen terugkoppeling over uw melding. Wij willen graag uw telefoonnummer noteren zodat onze collega's - die zijn belast met het opruimen van de kadavers - u eventueel kunnen bereiken als zij aanvullende informatie nodig hebben.

Is het vogelgriepvirus gevaarlijk voor andere dieren?

Ook voor andere (zoog)dieren geldt; vermijd uit voorzorg contact met de dode watervogels. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Ik heb per ongeluk toch een dode watervogel aan geraakt. Wat nu?

Er is geen reden tot paniek. Het aanraken van een dode vogel levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Bent u, uw kind (of uw huisdier) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met zeep en/of goed afspoelen!

Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Hoe lang duurt het totdat de dode vogels zijn opgeruimd?

Het opruimen van de kadavers is donderdag 10 november in de middag gestart bij het Hemmeland. De andere locaties worden zo snel mogelijk bezocht. Het Hoogheemraadschap werkt hierbij samen met de gemeente. Rijkswaterstaat neemt het opruimen van de dode vogels vanaf het water voor de rekening.

Hoe lang het in totaal gaat duren is niet te zeggen; we doen ons best om zo veel mogelijk en zo snel mogelijk op te ruimen. Het opruimen gaat ook in het weekend door.