Persberichten gemeente Waterland

Burger(s)prijs 2016 voor Huis aan het Water

2 januari 2017

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waterland op maandag 2 januari 2017 is de “Burger(s)prijs” 2016 uitgereikt. De prijs is gewonnen door...

Onderzoek toont aan dat voetballen op kunstgras veilig is

21 december 2016

Gemeente Waterland ziet nu geen aanleiding voor het nemen van maatregelen

Gemeente Waterland draagt bij aan aanleg Marker Wadden

20 december 2016

Baggerwerkzaamheden havens Monnickendam gestart

College stelt plan van aanpak Wonen op Marken vast

16 december 2016

Gemeente Waterland maakt werk van woningbouw op Marken

Belangrijke stap naar verbetering sociale huurwoningmarkt

12 december 2016

Prestatieafspraken tussen woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente

Waterlandse aanpak als voorbeeld voor de regio

30 november 2016

Pilot helpt eigenaren op weg met het energiezuinig maken van monumentale panden

Nieuwbouwplan Ilpenhof daadwerkelijk van start

30 november 2016

Bouw van twintig woningen in Ilpendam begint

Historie Monnickendam komt tot leven

28 november 2016

Symbolische overdracht historische objecten