Onderzoek toont aan dat voetballen op kunstgras veilig is

woensdag, 21 december 2016

Gemeente Waterland ziet nu geen aanleiding voor het nemen van maatregelen

In de gemeente Waterland liggen vier kunstgrasvelden. Na een uitzending van Zembla over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras is hier landelijk onderzoek naar gedaan. De resultaten van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van voetbalkunstgrasvelden zijn bekend. Hieruit blijkt dat sporten op kunstgrasvelden met ingestrooid rubbergranulaat verantwoord is.

Onderzoek RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzoek gedaan naar 100 velden in Nederland en heeft daarvoor 600 monsters onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de stoffen in de rubberen korrels niet schadelijk zijn voor de gezondheid omdat ze in zeer lage hoeveelheden vrijkomen.

Portefeuillehouder Gabriëlle Bekhuis is tevreden met de duidelijkheid die het RIVM-onderzoek heeft opgeleverd. “Eerder heb ik aangegeven de lijn van het RIVM, de KNVB en de Vereniging Gemeenten en Sport te volgen. Op basis van de uitkomsten van het RIVM onderzoek geeft ook de KNVB aan dat het veilig is om te voetballen op kunstgras. Bovendien onderschrijft ook de GGD Zaanstreek Waterland de uitkomsten van het onderzoek. Ik zie daarom geen aanleiding om nu direct maatregelen te nemen. Wij gaan nu met de voetbalbesturen om tafel om de onderzoeksresultaten te bespreken”.

Het onderzoeksrapport kunt u downloaden via de website van het RIVM.