Koninklijke Onderscheiding voor de heer Albert Gerritsen uit Ilpendam

maandag, 30 januari 2017

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van kampeervereniging ‘De Golfbreker’ heeft de heer A.C. (Albert) Gerritsen uit Ilpendam een Koninklijke onderscheiding onderscheiding.
Het lintje is tijdens de jaarvergadering van de kampeervereniging uitgereikt door burgemeester L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, in aanwezigheid van familie en vrienden. De bijeenkomst vond plaats op zaterdag 28 januari 2017 om circa 14.30 uur in Dorpshuis Hanswijk, Hanswijk 1 te Egmond aan de Hoef.

Nadere informatie

De heer Gerritsen is sinds 1984 actief als vrijwilliger. Hij heeft zich bezig gehouden met de volgende activiteiten.

  • 1984 - 1996:    lid/voorzitter van de ouderraad van obs H.M. van Randwijk te Ilpendam
  • 1988 – 2000:    voorzitter medezeggenschapsraad van obs H.M. van Randwijk te Ilpendam
  • 1989 - heden:   bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van Kampeervereniging “De Golfbreker”, in de functie van penningmeester. Tevens strandwacht in een roulerende vorm. Als penningmeester zorgt de heer Gerritsen voor een zeer nette en uitgebreide financiële verslaglegging voor de vereniging en treedt als belangenbehartiger op richting externe partijen. Daarnaast neemt hij als lid van het dagelijks bestuur het voortouw in vele andere zaken.
  • 1998 - heden:    technisch bestuurs- en commissielid van de Baancommissie Jaap Eden Kunstijsbaan Amsterdam
  • 2000 - heden:    voorzitter van de schaatsverenigingen “Hardrijders Club Amsterdam” en “Hard Gaat Ie” te Landsmeer. De heer Gerritsen zorgt ervoor dat alle bestuurlijke zaken binnen de verenigingen goed worden uitgevoerd en hij verzorgt de hand- en spandiensten. Ook is hij verantwoordelijk voor de indeling van schaatsleden in passende trainingsgroepen en de ijshuur van wedstrijdijs op overdekte banen.

De heer Gerritsen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.