Tijdelijke maatregelen kade Monnickendam

donderdag, 13 april 2017

De werkzaamheden langs de haven voor de tijdelijke situatie zijn bijna afgerond. De terrassen staan weer, de bouwkuip is aangevuld en het werkterrein is dicht gestraat. Het tijdelijke extra deel van de kade mag niet belast worden. Daarom wordt er komende week een (lager) hek geplaatst en wordt de kade deels ingericht met planten en bloembakken.

Terras met uitzicht

In verband met het terrassenseizoen zijn de werkzaamheden aan de kademuur even stopgezet en is het werkterrein tijdelijk dichtgestraat. Portefeuillehouder Laura Bromet: “Om deze tijdelijke kade vrij te geven is het belangrijk om te weten welke belasting er op is toegestaan. Helaas is gebleken dat we het tijdelijke deel van de kade niet extra mogen belasten. Op dit moment staan er nog hoge bouwhekken om dit gedeelte heen, maar dat is natuurlijk geen mooi uitzicht als je op het terras zit. Het aangezicht van de haven is voor het zomerseizoen belangrijk. Daarom hebben we besloten om voor deze zomer een vast en lager hekwerk neer te zetten en de kade op te fleuren met bloembakken en planten.”

Het hek komt op de lijn van de oorspronkelijke kade te staan. De afmeting van het toegankelijke deel blijft dus gelijk aan de oorspronkelijke situatie. Na het plaatsen van het hek zijn de tijdelijke werkzaamheden langs de haven afgerond. Na het zomerseizoen worden de werkzaamheden hervat en wordt de definitieve kademuur gerealiseerd.