Parkeren op Marken

maandag, 20 maart 2017

Op woensdag 22 maart wordt er gestart met het plaatsen van de nieuwe verkeersborden om de nieuwe regels met betrekking tot het parkeren op Marken in te laten gaan. Tevens worden de onderborden “uitgezonderd vergunninghouders” aangepast in “uitgezonderd bestemmingsverkeer”.
Op korte termijn wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de parkeervergunningen en bezoekerspassen voor Marken.