Gemeenteraad buigt zich over zienswijzen op omgevingsvisie

vrijdag, 17 februari 2017

De gemeenteraad van Waterland buigt zich in de voorbereidende vergadering van 2 maart 2017 over de zienswijzen die zijn ingediend op de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030. Het ziet er naar uit dat een aantal daarvan leidt tot veranderingen. Verwacht wordt dat gemeenteraad op 9 maart 2017 een besluit neemt over de zienswijzen en over de uiteindelijke Omgevingsvisie Waterland 2030.

36 zienswijzen

In de Omgevingsvisie Waterland 2030 legt de gemeente de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vast. Het ontwerp van de omgevingsvisie, tot stand gekomen door inbreng van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangstellenden, heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen voor zienswijzen. De gemeente heeft 36 zienswijzen ontvangen.

Veranderingen

“Ik ben blij met de ingediende zienswijzen. We hebben de zienswijzen onderzocht en een aantal zienswijzen geeft aanleiding om aan de raad voor te stellen de Omgevingsvisie gewijzigd vast te stellen”, aldus portefeuillhouder Jean van der Hoeven.

Naast de veranderingen door de zienswijzen wordt ook een Energiekansenkaart aan de visie toegevoegd. “De Energiekansenkaart biedt inspiratie en geeft uitleg over mogelijkheden rond -duurzame- energiebesparing. De kaart is een eerste opzet en moet op korte termijn uitgewerkt worden naar een digitale Energiekansenkaart op internet.”

Stukken inzien

De stukken die aan de gemeenteraad worden voorgelegd, kunnen rond 22 februari 2017 worden ingezien via de de pagina Raadsvergaderingen.