Koningsdag, 4 en 5 mei in Waterland

De periode eind april-begin mei staat in Nederland in het teken van vieren en herdenken. Op deze pagina leest u welke activiteiten er door de gemeente Waterland in 2017 worden georganiseerd en/of bijgewoond. Verder treft u verwijzingen aan naar diverse websites waar u terecht kunt voor evenementen en bijeenkomsten georganiseerd door verenigingen en dergelijke.

Evenementen ter gelegenheid van Koningsdag

Koninklijke Onderscheidingen

Donderdag 27 april vieren we Koningsdag. Traditioneel worden er op/rond deze dag de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt oftewel: de lintjesregen. In Waterland vindt dit plaats op woensdag 26 april in het gemeentehuis te Monnickendam. 

Koningsdag-vieringen (27 april)

Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer op een aantal plaatsen in Waterland een aubade plaats welke wordt bijgewoond door het college van burgemeester en wethouders.

Monnickendam

Locatie: Noordeinde 5

Tijd: 09.30 uur

Activiteit: Aubade en toespraak door burgemeester

Marken:

Locatie: Kerkplein

Tijd: 10.30 uur

Activiteit: Aubade

Plaatselijk worden nog veel meer activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie ook eens op:

Evenementenkalender Ons Waterland, Buurtvereniging Dammers of Marker Evenementen Stichting

Nationale Herdenking oorlogsslachtoffers

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

In Waterland wordt de dodenherdenking in verschillende kernen bijgewoond door een afgevaardigde van het gemeentebestuur.

Broek in Waterland

Locatie: Kerk van Broek in Waterland
Tijd: 19.30 uur
Activiteit: Kranslegging en toespraak namens gemeentebestuur door raadslid mevrouw D. Borghardt-de Kat

Organisatie in handen van: Stichting Broeker Gemeenschap

Ilpendam:

Locatie: Van Oorschot Plantsoen, bij slecht weer: in de Hervormde Kerk
Tijd: 19.30 uur
Activiteit: Kranslegging en toespraak namens gemeentebestuur: wethouder J. van der Hoeven

Organisatie in handen van: Stichting Volksvermaak Ilpendam

Marken:

Locatie: in/bij ’t Trefpunt, de dienst vindt plaats bij beide gedenktekens
Tijd: 19.15 uur
Activiteit: Kranslegging bij gedenkteken. Aanwezig namens gemeentebestuur: wethouder J. Kes.

Organisatie in handen van: Christelijke Oranjevereniging Marken&Oranje

Monnickendam:

Locatie: Grote Kerk, De Zarken
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: Na dienst leggen kranslegging bij herdenkingsmonument en bloemen bij propellermonument in het Zarkenplantsoen. Toespraak namens gemeentebestuur door burgemeester L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

Organisatie in handen van: 4-mei Herdenkingscomité Monnickendam

Overleek:

Locatie: kruis bij Overleek 12
Tijd: 19.45 uur
Activiteit: Bloemstuk neerleggen bij kruis voor de omgekomen vlieger en toespraak namens gemeentebestuur door wethouder G. Bekhuis.

Organisatie in handen van: Buurtvereniging Overleek

De Purmer

Locatie: Purmerkerk, Westerweg 50
Tijd: 19.45 uur
Activiteit: Bloemstuk neerleggen bij monument op Purmerkerkplein. Daarna korte herdenkingsbijeenkomst in de kerk. Aanwezig namens gemeentebestuur: nog niet bekend

Organisatie in handen van: Purmerbelang en Herv. Gemeente ‘De Purmer’ (Purmerkerk)

Watergang

Locatie: Dorpshuis De Nieuwe Boet
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: Plaatsen bloemen. Aanwezig namens gemeentebestuur: wethouder L. Bromet

Nationale Viering van de Bevrijding

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Binnen het meerjarenthema "Vrijheid geef je door" legt het Nationaal Comité in 2017 het accent op de kracht van het persoonlijke verhaal.

Festiviteiten 5 mei

Ter gelegenheid van de bevrijding worden in Waterland diverse festiviteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie eens op onze pagina evenementen of Evenementenkalender Ons Waterland

Algemene informatie

Algemene informatie over herdenken en vieren vindt u op de website van Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het Wilhelmus