Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Het doel van inkopen en aanbesteden is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke prijs. En dit allemaal met zo weinig mogelijk risico's. De gemeente heeft niet voor niets inkoopbeleid vastgesteld. Wij willen als overheid zo zuinig en bewust mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld. Hoe dit allemaal is geregeld staat beschreven in ons inkoopbeleid.

Op 21 juni 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het Inkoopbeleid 2016 Waterland. Aanleiding voor dit nieuwe beleid is de inwerkintreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012.

In het inkoopbeleid heeft de gemeente haar doelstelling op het gebied van Inkoop en aanbesteding vastgelegd. De belangrijkste speerpunten:

  • Rechtmatig en doelmatig inkopen
  • Integriteit
  • Beste prijs-kwaliteit verhouding
  • Verlaging administratieve lasten
  • Social Return on Investment
  • Innovativiteit

Drempelbedragen

Voor de diverse inkopen hanteert de gemeente verschillende drempelbedragen.

Lees  meer...

TenderNed

 

De gemeente publiceert haar Nationale en Europese aanbestedingen op TenderNed.

Lees meer...


Lopende aanbestedingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze lopende aanbestedingen.

Lees meer...

Gegunde aanbestedingen

Op deze pagina treft u een overzicht van alle gegunde aan bestedingen.

Lees meer...


Klachtenregeling Aanbestedingen

Op 17 december 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met Klachtenregeling Aanbestedingen.

Lees meer...