Afval is Grondstof!

Op rijksniveau is besloten om in te zetten op het verminderen van restafval en zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. Gemeente Waterland volgt dit beleid en heeft daarom het Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 opgesteld. Dat betekent dat gemeente Waterland wil streven naar meer en een nog betere scheiding van afval. Insteek is om ervoor voor te zorgen dat er zoveel mogelijk “aan de voorkant” afval wordt gescheiden zodat er “aan de achterkant” zo min mogelijk restafval overblijft. Dat heeft een positief effect op het milieu maar levert uiteindelijk ook kostenbesparing op.

Wij gaan de komende periode uitvoering geven aan het grondstoffenbeleidsplan en willen er daarmee voor zorgen dat het voor u nog makkelijker wordt om het restafval te beperken. Op deze pagina maar ook via onze andere communicatiekanalen besteden wij aandacht aan dit onderwerp. Houdt u onze berichtgeving daarover dus in de gaten!

Nieuws

Op deze pagina leest u al onze nieuwsberichten die met de veranderingen in de afvalinzameling te maken hebben. Deze nieuwsberichten kunt u niet alleen hier volgen, maar ook via Facebook, Twitter en op donderdag op de  gemeentepagina in Ons Streekblad.

(8 juni 2017) Er gaat wat veranderen... en dat is best even wennen

In onze gemeente gaat er wat veranderen op het gebied van het scheiden van afval en de inzameling daarvan.
Waarom veranderen?

 1. beter voor het milieu: op dit moment komen nog (te)veel herbruikbare materialen in het restafval terecht.
 2. voordeliger: voordeel van afvalscheiding aan de bron is dat op termijn de afvalstoffenheffing niet verhoogd hoeft te worden of zelfs verlaagd kan worden. Want betere scheiding zorgt voor minder restafval.

In heel Nederland is veel aandacht voor het (beter) scheiden van afvalstoffen. Vanuit landelijk beleid is vastgesteld dat er vanaf 2020 meer dan 75% van de grondstoffen uit het afval hergebruikt moet worden. In Waterland zijn we goed op weg maar het kan nog beter. Want met een percentage van 58% zitten we aan de lage kant ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Wat gaat er veranderen?

 Alle inwoners van Waterland hebben inmiddels een brief ontvangen waarin staat uitgelegd wat en wanneer er voor u iets gaat veranderen. In Waterland kennen we verschillende soorten afval inzamel stromen, afhankelijk van waar (hoe) iemand woont (hoogbouw/laagbouw/historische kern). In het kort:

Woont u in de een historische kern en gebruikt u zakken om uw restafval aan te bieden? Dan blijft dit systeem in principe van inzamelen voorlopig ongewijzigd.  Wel willen we de inzameling van Plastic verpakkingen (het PMD dat u nu met zakken naar de wijkvoorzieningen brengt) verbeteren door in het najaar deze zakken ook huis aan huis op te halen. U wordt na hier  zomervakantie verder over geïnformeerd.

Ook voor bewoners van hoogbouw verandert er op dit moment niets. Wel willen we hier nog beter faciliteren. Op termijn gaan wij daarom het aantal ondergrondse wijkcontainers uitbreiden. Daar maken we in de loop van 2017 een begin mee. Als het zover is, informeren wij u daarover.

Inwoners van Waterland die in laagbouw wonen en nu al gebruik maken van mini-containers (ook wel genoemd de rolcontainers) voor GFT en restafval, krijgen een extra mini-container om plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (=PMD) in te doen. DBI Containerservice levert deze container (grijs met een oranje deksel) in juni af. Ongeveer een week voor de levering van deze container ontvangt u een brief met daarin informatie over de exacte leverdatum.

Wij begrijpen dat u aan de extra container moet wennen. Toch willen wij u uw medewerking vragen en volop gebruik te maken van de verschillende containers. Het geeft het beste resultaat en het is beslist de moeite waard om duurzaam met grondstoffen om te gaan.
Het gebruik van een aparte rol-container voor PMD heeft nog een ander voordeel: deze afvalsoort wordt voortaan huis aan huis opgehaald dus hoeft u niet meer speciaal naar de (wijk)containers toe. 

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen? Kijkt u dan eens op onze pagina met de meest getelde vragen. Wellicht staat het antwoord dat u zoekt daar tussen. Zo niet, neemt u dan contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0299) 658 585 of stuur een e-mail naar gemeente@waterland.nl

(1 juni 2017) U krijgt post van ons!

In Waterland gaat er wat veranderen op het gebied van het scheiden van afval en de inzameling daarvan. Net als elders in Nederland wil gemeente Waterland zich inzetten meer grondstoffen van het restafval te scheiden. Een grote stap is: het verbeteren van de inzameling van plastic-, metaalverpakkingen en drankkartons (PMD).

Omdat er in Waterland - met zijn verscheidenheid aan bebouwing en omstandigheden - op verschillende wijze afval wordt ingezameld, zijn de maatregelen die gemeente Waterland biedt niet overal hetzelfde. Voor de bewoners in de hoogbouw verandert er weinig. Wel willen wij hen net als de overige inwoners  aanmoedigen het afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden of naar de wijkcontainers te brengen. Bewoners in laagbouw (maar niet in de historische kernen van Marken en Monnickendam) krijgen een PMD mini-container.  Deze wordt eind juni geleverd.
Bewoners in de historische kernen van Marken en Monnickendam, waar afval in zakken wordt opgehaald, ontvangen niet automatisch een mini-container. Als u in plaats van de zakken gebruik wilt maken van mini-containers voor restafval, GFT én PMD dan kunt u dit aangeven. Neemt u dan contact met ons Klantencontactcentrum op. Dan nemen wij vervolgens contact met u op om af te spreken hoe en waar u de nieuwe mini-containers kunt aanbieden (want dit moet dan in de route van het inzamelvoertuig worden opgenomen) en wanneer deze mini-containers worden geleverd.

Heel binnenkort ontvangen alle inwoners een brief met gerichte informatie. Onderaan die brief vindt u het  telefoonnummer van ons Klantencontactcentrum en een e-mailadres waarop u ons kunt bereiken.

(24 mei 2017) De nieuwe mini-containers voor plastic komen er aan!

Voor het beter scheiden van het restafval komen er in juni 2017 extra, nieuwe, minicontainer voor het verzamelen van plastic, blik en pakken. Met een mini container bedoelen we rolcontainers zoals die nu gebruikt worden voor o.a. restafval.

Immers: Bron scheiden = Restafval Vermijden!

De mini-containers worden vóór 28 juni 2017 huis aan huis afgeleverd bij huishoudens die ook nu gebruik maken van de mini-containers voor GFT en restafval.

Binnenkort ontvangen deze huishoudens huis aan huis een brief met informatie over de levering van de containers. En volgt er een brief met een nadere toelichting.  De nieuwe containers zijn grijs met een oranje deksel en zijn volledig uit gerecyclede kunststof  gemaakt.

Minder restafval

Door de komst van de nieuwe containers wordt het nog makkelijker het plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons (pakken) (PMD) apart te houden. Zo houdt u beduidend minder restafval  over! Omdat de grijze restafvalcontainer minder snel vol raakt, wordt deze straks nog maar 1 keer per maand geleegd.

Huishoudens in de historische kernen (waar huisvuil met zakken wordt ingezameld) en in de hoogbouw (met de grote wijkcontainers) ontvangen geen extra mini-container. Voor hen verandert er dus op dit moment nog niets aan de inzameling. Wel ontvangen deze huishoudens ook huis aan huis een brief.

Woont  u in een historische kern, heeft u al containers voor GFT en restafval en wilt u ook gebruik wil maken van de nieuwe PMD container?  Dan kunt u dit zelf aangeven. In dat geval kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer (0299) 658 585. Wij overleggen dan met u hoe en waar u de nieuwe mini-containers kunt aanbieden.  Heeft u op dit moment al vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via het bovengenoemde  telefoonnummer. Bovendien vindt u binnenkort op onze website een lijst met veel gestelde vragen.

(28 april 2017) De nieuwe rolcontainers (oftewel mini containers) komen in juni

Voor het beter scheiden van het restafval hebben wij toegezegd in juni 2017 een extra, nieuwe, minicontainer voor het verzamelen van plastic, blik en pak ter beschikking te stellen. Op dit moment zijn wij bezig met de laatste fase van de aanbesteding van deze mini-containers. De nieuwe  mini-containers worden uitgevoerd met een grijze romp en oranje deksel. De romp is gemaakt van 100% gerecyclede kunststoffen.

Wij verwachten dat de mini-containers in juni huis aan huis afgeleverd kunnen worden. U wordt daar tijdig door ons én de leverancier over geïnformeerd. Tot dat moment kunt u uw plastic, blik en pak kwijt in één van de wijkcontainers bij u in de buurt. Zoals altijd vragen wij u dit materiaal schoon en bij voorkeur opgevouwen aan te leveren. Immers: Bron scheiden = Restafval Vermijden!
Huishoudens die gebruik maken van zakken voor restafval of de verzamelcontainers kunnen gewoon doorgaan met het gebruik van de speciale -Plastic Heroes - zak voor plastic, blik en pak.

Veel gestelde vragen (met de antwoorden)

 1. Ik woon in een historische kern (Marken/ Monnickendam), wat verandert er voor mij?

  Op dit moment  gebruikt u zakken om uw restafval aan te bieden.  Dit systeem van inzamelen blijft voorlopig ongewijzigd. Als u in plaats van de zakken gebruik wilt maken van mini-containers voor restafval, GFT én PMD dan kunt u dit bij ons aangeven. Voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (zoals conservenblikken)en drankkartons maakt u al gebruik van de PMD zakken die u kwijt kunt in de wijkcontainers of de milieustraat. In het najaar gaan we deze zakken ook huis aan huis ophalen.
 2. Ik woon in hoogbouw, wat verandert er voor mij?

  Woont u in hoogbouw dan verandert er voor u op dit moment niets. Wel willen we u nog beter faciliteren. Op termijn gaan wij daarom het aantal ondergrondse wijkcontainers uitbreiden. Daar maken we in de loop van 2017 een begin mee. Als het zover is, informeren wij u daarover.
 3. Ik woon in laagbouw maar niet in een historische kern, wat verandert er voor mij?

  Als u in laagbouw en dus niet in de historische kernen of hoogbouw woont, gaat er voor u wel iets veranderen. Inwoners van Waterland die nu al gebruik maken van mini-containers voor GFT en restafval krijgen een extra mini-container om plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (=PMD)  in te doen. DBI Containerservice levert deze PMD-container (grijs met een oranje deksel) in juni 2017 bij u af. Ook gaat de inzamelfrequentie van de verschillende soorten afval veranderen. Als u naast GFT-afval en etensresten, oud papier, kleding en PMD-afval goed scheidt, blijft er in principe weinig restafval over. De container voor PMD-afval en de container voor restafval worden daarom allebei eens in de vier weken geleegd. Natuurlijk blijven ook de wijkcontainers beschikbaar. De inzameling van GFT blijft ongewijzigd en wordt dus nog steeds eens in de twee weken opgehaald. En in de zomer zelfs elke week. En natuurlijk vindt u ook via www.mijnafvalwijzer.nl binnenkort de juiste informatie over de gewijzigde afvalinzameling!
 4. Verandert ook mijn tarief voor  de afvalstoffenheffing?

  Nee, het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2017 blijft gelijk. Voor het aanbieden van de PMD-container hoeft u ook niets extra’s te betalen. 
 5. Gaat er verder nog iets veranderen voor wat betreft de inzameling?

  De afvalinzameling van het GFT afval blijft hetzelfde. Eens in de twee weken en in de zomer zelfs elke week. De inzameling van het restafval en het PMD afval is bij huishoudens met de nieuwe mini-container vanaf juli beide eens per vier weken. 
 6. Wat is bronscheiding van afval?

  Met bronscheiding bedoelen we het apart houden en aanbieden van diverse afvalstromen/ grondstoffen.  Dit doen we bijvoorbeeld al met GFT, glas, kleding, oud-papier, vet, batterijen en KCA. Het PMD wordt al op bescheiden schaal  apart gehouden. De mogelijkheden worden met ons nieuwe systeem enorm uitgebreid. Bronscheiding levert een goede en schone  kwaliteit van de ingezamelde stromen op.
 7. Wat is nascheiding van afval ?

  Met nascheiding bedoelen we: het  achteraf scheiden van afval. Vanaf het najaar 2017 is het mogelijk om het restafval te sorteren en een deel van de herbruikbare grondstoffen alsnog uit het restafval te halen. DIt is weliswaar een doorbraak maar zowel de hoeveelheid als de kwaliteit  is bij deze methode veel minder dan bij bronscheiden. Omdat beide methodes elkaar goed aanvullen kiest Waterland voor voorscheiding in combinatie met nascheiding.
 8. Hoeveel betaal ik voor de PMD-container?

  U betaalt niets. De PMD-container is gratis.
 9. Is de PMD-container verplicht?

  Onze aanbeveling is de container eerst te proberen. U kunt echter  besluiten uw PMD toch liever zelf naar de wijkcontainers te brengen en de PMD-container te weigeren. Dit kunt u doorgeven  via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via publiekszaken@waterland.nl  De ervaring in andere gemeenten is dat 95 tot 98% van de mensen de container zo handig vindt dat ze hem daarna willen houden. Als u na drie maanden de container toch niet meer wilt gebruiken, kunt u dit doorgeven aan ons Klantencontactcentrum. De PMD-container wordt dan weer teruggenomen. 
 10. Wat is het volume van de PMD-container en hoe ziet hij eruit?

  De nieuwe PMD-container heeft een inhoud van 240 liter. Het onderste deel van de container is antraciet/grijs en de deksel is oranje.
 11. Mag er los materiaal in de PMD-container?

  Ja, plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons mogen los in de PMD-containers aangeboden worden.
 12. Wat mag er allemaal in de PMD-container?

  Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons. U heeft  eerder bij de brief  (van mei 2017) een bijlage ontvangen wat er wel en niet in de PMD-container mag. Bent u dat overzicht kwijt? Op onze website kunt u alle informatie vinden.
 13. Wanneer ontvang ik de PMD-container?

  U ontvangt  eind juni 2017 de nieuwe PMD-container. In juli wordt deze container voor het eerst opgehaald. Woont u in de historische kernen van Marken of Monnickendam en heeft u aangegeven een PMD-container te willen ontvangen, dan vindt uitlevering op een later tijdstip plaats.
 14. Wanneer begint de inzameling met de PMD-containers?

  Vanaf juli 2017 begint de gemeente d.m.v. PMD-containers in te zamelen. De ophaaldagen blijven onveranderd en staan vermeld op onze pagina Afval

 15. Waar moet ik mijn PMD-container aanbieden om te laten legen?

  U moet de PMD-container op dezelfde aanbiedplaats neerzetten als uw restafval-container.
 16. Waar wordt de nieuwe PMD-container afgeleverd?

  De PMD-container wordt zo dicht mogelijk bij uw voordeur/woning afgeleverd.
 17. Moet ik thuisblijven voor het in ontvangst nemen van de PMD-container?

  Nee, u hoeft hier niet speciaal voor thuis te blijven omdat de PMD-container zo dicht mogelijk bij uw voordeur/woning wordt afgeleverd.
 18. De PMD-container is niet op de afgesproken dag afgeleverd. Wat moet ik doen?

  Wacht de volgende werkdag af. Als de PMD-container dan nog niet geleverd is, neemt u contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl  
 19. Wanneer kan ik de PMD-container gaan gebruiken?

  Zodra u de PMD-container heeft ontvangen, kunt u deze in gebruik nemen. De eerste lediging is in juli 2017. Zie hiervoor het nieuwe afvalinzamelschema dat u in mei heeft ontvangen.
 20. Ik ben in de periode dat mijn PMD-container afgeleverd wordt met vakantie. Wat nu?

  Vraag iemand in uw omgeving, uw buren of degene die uw planten in die periode water geeft om de container bij/achter uw woning te plaatsen.
 21. Ik heb een nieuwe woning en daar heb ik geen PMD-container aangetroffen. Wat moet ik doen?

  Neemt u dan contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl 
 22. Ik verhuis binnenkort. Kan ik mijn PMD-container meenemen naar mijn nieuwe adres?

  Nee, de PMD-container hoort bij het huisadres. U mag deze niet meenemen, ook niet wanneer u binnen de gemeente Waterland verhuist.
 23. Ik heb geen brief ontvangen, wat nu?

  Indien u geen brief heeft ontvangen dan komt kan dit twee redenen hebben.
  a: U woont in een wijk waar de afvalinzameling niet met mini-containers is geregeld. Indien u wel een PMD container wenst; zie vraag 38.
  b: Er is per abuis geen brief bezorgd. Geef u adres door en er wordt contact met u opgenomen.
 24. Mijn PMD-container ontbreekt/is weg, wat moet ik doen?

  Als blijkt dat u geen PMD-container heeft  neemt u contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl.
 25. Hoe weet ik of de PMD-container die buiten staat mijn PMD-container is?

  U kunt uw PMD-container herkennen aan de unieke adressticker aan de zijkant van de container.
 26. Het adres/huisnummer op de sticker aan de zijkant van mijn nieuwe container klopt niet. Wat nu?

  Als blijkt dat uw container niet per ongeluk verruild is met die van de buren, neemt u contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl 
 27. Als er iets stuk is aan mijn PMD-container…wat moet ik dan doen?

  Neem contact op met de servicedesk van DBI Container Service  (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail aan waterland@dbics.nl
 28. Mag ik zelf stickers plakken op de containers?

  Ja, het is toegestaan stickers op de containers te plakken.
 29. Mijn PMD-container is vol. Kan ik mijn resterende PMD afval in zakken naast de container aanbieden?

  Wij raden in eerste instantie te bezien of het mogelijk is om PMD afval dat niet (meer) in uw PMD-container past, bij iemand anders in de container te doen.
  Overigens: door plastic,- en metalen verpakkingen en drankkartons goed plat te maken, vergroot u de capaciteit van de mini-container.
 30. Wat wordt er geregeld voor inwoners die in hoogbouw wonen?

  Voor deze inwoners verandert er op dit moment niets en blijft de oude manier van inzamelen van kracht.
 31. Kan ik mijn PMD- container laten reinigen door een schoonmaakbedrijf?

  Ja, dat mag op eigen kosten.
 32. Kan ik mijn PMD afval ook wegbrengen?

  Ja, u kunt uw PMD afval wegbrengen naar de wijkcontainers of naar de gemeentewerf.
 33. Ik heb een extra PMD- container nodig kan ik een extra PMD- container aanvragen?

  Net als voor restafval en GFT kunt u ook voor PMD een extra container aanvragen. Gaat u  hiervoor naar onze pagina Afvalcontainers
 34. Waarom is gekozen voor een PMD-container van 240 liter?

  De ervaring leert dat PMD afval een groot deel van uw totale afval is. Daarom is besloten een 240 liter PMD-container te leveren.
 35. Ik heb gehoord dat de PMD-containers voorzien zijn van een chip?

  De PMD-containers hebben geen chip. Wel heeft elke container een unieke adressticker aan de zijkant.
 36. Kan ik ook een grotere/kleinere PMD-container krijgen?

  Het is de bedoeling dat u deze PMD-container in ieder geval drie maanden gebruikt.  Hierna kunt u
  desgewenst aangeven dat u voor PMD afval liever een kleinere mini-container (140 liter) wilt  gebruiken. Bij vervanging van uw huidige GFT of restafvalcontainer kunt u ook aangeven of u een  140 liter of 240 liter mini-container wilt gebruiken.
 37. Mijn PMD-container is beschadigd/vies/kapot?

  Neem contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl
 38. Iedereen in de straat heeft een PMD-container, maar ik nog niet. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl
 39. Ik woon in een historische kern en wil toch ook graag gebruik maken van een PMD-container. Wat moet ik doen?

  Indien u vanuit een historische kern (van Marken of Monnickendam) woont dan vindt huisvuilinzameling met zakken plaats. Heeft u al een container voor GFT en restafval en wilt u ook van een PMD-container gebruik maken? Dan kunt u dit zelf aangeven. Wij nemen vervolgens contact met u op om af te spreken hoe en waar u de nieuwe mini-containers kunt aanbieden (want dit moet dan in de route van de inzamelvoertuig worden opgenomen) en wanneer wij deze mini-containers kunnen leveren.

Contact

Heeft u vragen over de veranderingen rond onze afvalinzameling? Neemt u dan contact op met ons Klant Contact Centrum via (0299) 658 585 of stuur een e-mail aan gemeente@waterland.nl. Onze collega's staan u graag te woord.