Aanleg hemelwaterriolering parkeerterrein Doelenerf en Kloosterstraat gedeeltelijk

Begin oktober hebben wij u geïnformeerd over de aanleg van een nieuw hemelwaterriool op het Doelenerf en gedeeltelijk Kloosterstraat in Monnickendam. Fase 1 het graven van proefsleuven; is uitgevoerd.


Maandag 26 november 2018 beginnen wij met aanleg van het hemelwater riool. (fase 2) tijdens de werkzaamheden is het Doelenerf afgesloten voor verkeer.  Wij vragen u voor aanvang en tijdens de werkzaamheden uw auto tijdelijk elders te parkeren en geen auto’s te parkeren op het aangegeven weggedeelte en uw eigen terrein.

Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa 4 weken in beslag. De firma Wagelaar voert de werkzaamheden uit. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk.

Vragen/contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: e.bootsman@waterland.nl